O konferencji

II Konferencja Naukowa
„Współczesne problemy ekonomiczne
w badaniach młodych naukowców”

Białystok, 24.05.2018 r.

 

Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu w Białymstoku
ma przyjemność zaprosić na II Konferencję Naukową adresowaną do młodych adeptów nauki „Współczesne problemy ekonomiczne w badaniach młodych naukowców”

Celem konferencji jest analiza współczesnych problemów ekonomicznych widzianych
z perspektywy młodych naukowców. Na inicjatywę składają się wspólne badania młodych naukowców, forum dyskusji i popularyzacji osiągnięć współczesnej nauki.  Konferencja to także okazja do przedstawienia innowacyjności stosowanych rozwiązań, działalności przedsiębiorstw oraz kierunków współpracy nauki i gospodarki w ramach badań interdyscyplinarnych.

Współczesna gospodarka to wielopłaszczyznowy mechanizm, który koordynowany jest przez ogromną liczbę podmiotów. Decyzje przez nie podejmowane uruchamiają procesy gospodarcze, a te z kolei układają się w różnorodne tendencje
obserwowane w gospodarce w skali mikro- mezo- i makroekonomicznej.

Stopień skomplikowania współczesnej gospodarki jest ogromny i stale rośnie. Analiza problemów pojawiających się w tej przestrzeni interakcji międzyludzkich oraz zrozumienie otaczającego nas świata to wielkie wyzwania stojące przez ekonomistami
i naukowcami z innych dziedzin. W badaniach tych niezbędne jest podejście
interdyscyplinarne, gdyż daje możliwość rozpatrywania podejmowanych kwestii
w dużo większej skali i przy uwzględnieniu czynników różnej natury.

 

Tematyka omawianych zagadnień będzie zatem obejmować następujące obszary:

  • uwarunkowania innowacyjności gospodarki
  • czynniki wzrostu gospodarczego
  • rozwój lokalny i regionalny
  • instytucje i ich znaczenie w gospodarce
  • rynek pracy
  • finanse publiczne i polityka fiskalna
  • handel wewnętrzny i międzynarodowy
  • ekonomia behawioralna

Rada Programowa:

prof. dr hab. Robert W. Ciborowski – Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Kazimierz S. Meredyk – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Ewa Gruszewska, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Aleksander Maksimczuk, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB – Uniwersytet w Białymstoku
dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec – Uniwersytet w Białymstoku
dr Mariusz Citkowski – Uniwersytet w Białymstoku
dr Tomasz Poskrobko – Uniwersytet w Białymstoku
dr Katarzyna Wierzbicka – Uniwersytet w Białymstoku

 

Patronat honorowy

Rektor Uniwersytetu w Białymstoku

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
Oddział w Białymstoku